Retningslinjer ved overganger/prøvespill mm

Postet av Holmlia SK - Fotball den 10. Mai 2015

Holmlia sportsklubb ønsker ryddige og åpne forhold internt i klubben når det gjelder overganger, og ønsker å ha et tilsvarende ryddig forhold overfor andre klubber.

For å være spilleberettiget må spilleren ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet. Spilleren må oppfylle gjeldende regler for å være spilleberettiget.

Alle overganger mellom klubber håndteres elektronisk i FIKS. I Holmlia er det styret som er overgangsansvarlig.  

For overgang for spillere gjelder at før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes (§8.1)

Fremgangsmåte:

Alle henvendelser fra andre klubber vedrørende spillere registrert i Holmlia SK rettes skriftlig til Holmlia sportsklubb på vår epostadresse: post@holmliafotball.org. Ansvarlig i styret vil sørge for å informere og involvere de relevante personer (trener, sportslig ansvarlig osv) i den videre saksgang.

Ved ønsker om overgang til Holmlia SK skal trener/lagleder kontakte styret på epostadresse: post@holmliafotball.org umiddelbart. Ansvarlig i styret vil informere gjeldende klubb skriftlig om dette ønske.

Det samme gjelder om spillere kommer på "egen hånd" til oss med tanke på overgang. Trenere eller lagledere i Holmlia SK har ikke myndighet til på egen hånd å gå i dialog eller forhandlinger om overganger uten at styret er informert og har godkjent dette. Styret følger opp med gjeldende klubb for å gjøre de avtaler som skal på plass rundt en eventuell overgang.

Eventuell kontrakt med ny spiller inngås av ansvarlig i styret.

Kommer klubbene til enighet om overgang vil ansvarlig i styret bistå lagleder/trener med utfylling og innsending av samtykkeskjemafor overgang og betaling av overgangsgebyr. Samtykkeskjema er ett skjema som spiller/dommer og foresatt for spillere/dommere under 18 år, skal signere. Samtykkeskjemaet sikrer at spiller, og foresatte for spillere under 18 år, signerer og dermed aksepterer at spillere/dommeren bytter klubb. Samtykkeskjema for overgang kan kun signeres av styreleder eller annen person styret delegerer oppgaven til.

"Deadline" for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år.

Spilleren er under karantene fra underskrift av skjemaet og kan deretter ikke spille obligatoriske kamper for noen klubber

HUSK! Dersom ny spiller fra annen klubb skal delta på trening eller treningskamper MÅ det foreligge skriftlig tillatelse fra tidligere klubb og de må være innmeldt i Holmlia SK. Dette for å sikre at forsikringen er gjeldende for spilleren.

Se for øvrig NFFs side ad informasjon/regler for overganger.  

Ta kontakt med styret ved eventuelle spørsmål.  

Hospitering - Prøvespill/trening i Holmlia – evt. spillere i Holmlia som vil prøvespille/trene med annen klubb

Spillere inviteres til prøvespilling rundt omkring. Følgende regler gjelder for spillere som ønsker å prøvespille/trene i andre klubber:

Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb!  Kravet om skriftlig godkjenning følger av Overgangsreglementet § 1-3 og gjelder generelt for alle aldersgrupper.  

Etter denne bestemmelsen kreves nåværende klubbs skriftlige tillatelse for at en spiller skal kunne delta i trening for en annen klubb, jf § 1-3 syvende ledd:   ”Når overgang er registrert av NFF, kan spilleren delta i privatkamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.”

For spiller der en overgangsforespørsel er påbegynt, men overgangen ennå ikke er registrert og fullført, kreves det dermed skriftlig tillatelse fra tidligere klubb for at spiller skal kunne delta i trening for ny klubb. Kun en melding fra ny klubb til spillerens nåværende klubb om deltagelse i trening/prøvespilling er ikke tilstrekkelig.     

  


 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.