Banene våre

Holmlia Sportsklubb disponerer tre fotballbaner i Holmlia Idrettspark. Alle banene er kommunale, og Holmlia Sportsklubb har driftsavtale på banene. Oslo kommune ved Bymiljøetaten  eier, forvalter og har hovedansvaret for drift av banene. Brukstid på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.00 fordeles av Bymiljøetaten.  Det innebærer at klubben disponerer banene til trening når det ikke er satt opp forballkamper på banene i regi av Oslo Fotballkrets. Driftsavtalen gjelder for perioden 1. april til 1. november og innebærer at klubben har ettersyn med banene, plukke søppel og  ha ansvar for ettersyn av utstyr som mål, ballfangernett mm.

Lusertjern kunstgress - 11-er

Banen benyttes til 11-kamper og 9-er-kamper (på tvers av banen). Banen er 100 meter lang og 6 meter bred. Banen er belyst med 100 lux. Holmlia Sportsklubb har avtale med Bymiljøetaten om vinterdrift på banen fra 1. november til 1. april.

Kart og veibeskrivelse til banen.

Lusetjern kunstgress - 7-er

Banen fikk kunstgress i 2017. Banen kan benyttes til 7-er-kamper og 5-er-kamper med to kamper samtidig på tvers av banen. Banen har lengde 60 meter og bredde 40 meter. Banen er belyst med 100 lux.

Kart og veibeskrivelse til banen.

Holmlia kunstgress 7-er (kebab-banen)

Banen benyttes til 7-er-kamper og 5-er-kamper med to kamper samtidig på tvers av banen. Banen fikk i 2016 ekstra ballfangernett mot Lusetjernbekken finansiert av Oslo-Sør-satsingen. Banen er 60 meter lang og 40 meter bred. Banen er belyst med 50 lux.

Kart- og veibeskrivelse til banen.


Bruk av banene

Det er viktig at vi steller pent med banene våre. Påse at laget plukker opp søppel, setter mål på plass og ellers forlater banen i den stand de ønsker å finne den. Det brukes betydelige midler hvert år for å holde banene i god forfatning.

Ved trening og kamper har lagene følgende ansvar:

 • Respektere treningstiden den treningstiden som er satt opp
 • Rydde tilbake mål slik de skal stå for den respektive bane
 • Rydde opp treningsutstyr etter seg
 • Fjerne søppel – det skal legges i nærmeste søppelkasse
 • Opptre i henhold til HSK Fotballs verdigrunnlag
 • Når flere lag trener samtidig skal det vises gjensidig respekt og aktsomhet
 • Sørge for at effekter/fotballutstyr ikke ligger igjen

Lys på banene

Ved kamper og trening skal lys komme på automatisk på alle baner. Lyset kan ikke slås på tidligere enn to timer før solnedgang. Lyset går automatisk av kl 22.15. Kontaktpersoner hvis lyste må slås på
NavnMobil
Aram Meradi993 86 161
Janne Gamst Andersen909 69 304Bruk av garderobene i klubbhuset

Ungdomslagene vil ha tilgang til garderobe i forbindelse med trening og kamp. Det forutsetter at alle lag tar sitt ansvar med å holde klubbhus/bane og garderobe i orden. Under trening skal klubbhuset være låst.

Med mange lag som skal trene og gjennomføre kamper må alle utvise fleksibilitet og romslighet rundt bruk av garderobe. Sjekk om det er kamp under eller etter deres trening. Lag som skal spille kamp bør ha garderoben tilgjengelig minst 30 minutter før kampstart (senior og junior 1 time og 15 min før kampstart). Er det flere som bruker garderoben, bruk en side så det er mulig for andre også å bruke den.

Lagene som bruker garderobene i klubbhuset må påse at det er ryddet og feiet etter bruk. Ansvarlig leder på det enkelte lag har ansvar for å påse at:

 • Gulvene skal børstes både i garderober, dusjanlegg, toalett samt gang med toaletter
 • Garderober skal være ryddet og søppel kastes i søppelbøttene
 • Påse at vinduer er lukket, både i hjemmegarderobe og gjestegarderobe
 • Hvis det pågår trening uten klubbhusvakt, skal inngangsdør til klubbhus være låst når trening pågår
 • påse at søppel på banen blir lagt i søppelkasser

Om alle forholder seg til dette blir det hyggeligere for alle å ferdes og bruke klubbhuset. 


Utstyrsboden

Utstyrsboden deles av lagene som trener på Lusetjern kunstgress. Lagene får tildelt en bod, og er selv ansvarlig for å skaffe lås og administrere nøkler til denne. Nøkler til døren deles ut av ansvarlig person i styret.

Utstyrsboden skal ikke stå åpen under trening. Boden inneholder også noe felles utstyr som alle lag kan benytte. Ansvarlig lagleder/trener skal påse at boden er lås, og at lånt fellesutstyr er satt tilbake på plass etter bruk.