Holmlia Fotballakademi


Holmlia Sportsklubb fotball tilbyr akademitrening høst 2023.

Treningene ledes av to av våre beste folk; Reman Ahmed trenerveileder i guttefotballen og Adriana Imeri trenerveileder i jentefotballen. Begge vil være på feltet og lede treningene sammen med sine assistent instruktører.

Basert på erfaringene fra tidligere fotballakademi, vil vi i høst sette sammen gode treningsgrupper hver økt basert på alder og ferdighetsnivå slik at alle i størst mulig grad opplever både utfordringer og mestring. Det vil også bli et eget tilbud for keepere.

I høst tilbyr vi økter tirsdager og torsdager kl. 1530-1700. I påmeldingsskjemaet velger du først dag og deretter om det gjelder for september, eller september, oktober og november. Trykk på «Velg» knappen for neste vindu. Her krysser du av for det som passer. Etter avtale kan oppmøtetidspunkt skyves til 1515 dersom det er nødvendig i forhold til timeplanen på skolen.

Er du ikke medlem i Holmlia Sportsklubb? 

For ikke-medlemmer tilkommer medlemsavgift i Holmlia Sportsklubb på kr 200. Du kan melde deg inn selv ved å bruke denne lenken: https://medlemskap.nif.no/21079, eller velge "Send meg faktura på medlemsavgift" som tilleggsprodukt under påmeldingen. Medlemskap koster kr 200 pr år for enkeltmedlemmer og kr 500 pr år for familiemedlemmer. 

Ta kontakt med leder@holmliasport.noleder@holmliafotball.no eller kasserer@holmliasport.no dersom du ønsker å søke om bydelens fritidsstipend til dekking av deltageravgiften. 


Klikk her for påmelding