Pasningsøvelse med forflytning

Fokusområder

 • Mottak
 • Medtak
 • Pasning

Gjennomføring

 1. Spillerne stiller seg opp som anvist, og ballen sentres
 2. Det gjøres et medtak rundt kjeglen før ballen spilles tilbake
 3. Etter at pasning er spilt gjør spillerne en bevegelse. Spiller til venstre spurter vanlig rettvendt frem, og rygger tilbake, spiller til høyre rygger med lavt tyngdepunkt og sideforskyvninger mot bakre kjegle, og gjør deretter det samme fremover
 4. Det kommer ny pasning og prosedyren gjentas

 Intervaller på 90 sekunder før spillerne bytter sider og roller.

 

Angrepsøvelse 1

Fokusområder

 • Kommunikasjon
 • bevegelse i forkant av pasning
 • presis avslutning

Gjennomføring

 1. Fire kjegler settes opp i en S-formasjon med en spiller på hver kjegle
 2. Det spilles pasninger mellom kjeglene
 3. Det veksles mellom å spille fremover og legge igjen
 4. Ender med en gjennombruddspasning hvor man avslutter på mål på en eller to touch

Tips: for å øke vanskelighetsgraden på avslutningen kan man sette opp kjegler i målet som man skal treffe innenfor

Ballkontroll 1

Gjennomføring

 1. Sett opp kjegler i en slalomformasjon
 2. Spillerne skal føre ballen gjennom løypen så raskt som mulig, men med god kontroll på ballen
 3. Kan variere mellom å bruke høyre/venstre fot, såle, innside/utside, fremlengs/baklengs


Fotballtennis

Gjennomføring

 1. Bruk kjegler til å markere opp en rektangulær bane
 2. Marker midten av banen med en strek
 3. 1 spiller i hver sin firkant
 4. Ballen kan kun sprette en gang på hver banehalvdel for at motstanderen ikke skal score poeng
 5. Går ballen utenfor firkanten, eller spilleren mister kontroll over ballen gir dette motstander poeng

Angrepsøvelse 2

Fokusområder

 • Timing
 • Bevegelse
 • Medtak

 Gjennomføring

 1. Kjegler settes opp i en T-formasjon med en spiller på hver kjegle
 2. Ballen spilles ut til kant som legger tilbake til sentral
 3. Spiss gjør deretter en møtende bevegelse og får en pasning han legger igjen til sentral
 4. Motsatt kant starter et løp og mottar en gjennombruddspasning
 5. Kanten slår inn, og spiss forsøker å avslutte angrepet

Tips: for å øke vanskelighetsgraden på avslutningen kan man sette opp kjegler i målet som man skal treffe innenfor.

Pasningsøvelse i par

Gjennomføring

 1. Sett opp to kjegler med ca. 0,5 meters avstand
 2. En spiller på hver side av kjeglene og en ball
 3. Spillerne sentrer ballen til hverandre, samtidig som de flytter ballen fra side til side

Pasningsøvelse i firkant 2


Fokusområder:

 • Bevegelse i forkant av pasning
 • Medtak med lengste fot

Gjennomføring

 1. Setter en større firkant, med 1 spiller på hvert hjørne
 2. I denne øvelsen veksler pasningene mellom å være rette og gå på tvers annenhver gang
 3. Spiller som skal motta ball må gjøre en bevegelse vekk fra kjeglen i forkant av pasningen (bevegelser utløser pasninger)
 4. Ved mottak av pasning bruk lengste fot til medtaket

Pasningsøvelse i trekant

Fokusområder

 • Orientere seg
 • Vending med ball
 • Mottak
 • Pasning
 • Kommunikasjon

Gjennomføring

 1. Setter opp en større trekant med en mindre firkant inni
 2. 1 spiller holde seg inni firkanten, mens 3 spillere dekker hver sin langside i trekanten
 3. 2 av spillerne i trekanten har ball, og 1 spiller uten
 4. Spiller inni firkanten gjør en bevegelse som utløser pasning fra en av spillerne med ball
 5. Spiller i firkant har da ulike valg. Kan spille tilbake til den han fikk fra, eller vende opp og finne en ledig spiller på utsiden av firkanten uten ball. Alltid viktig å huske å orientere seg før mottak av ball. Spiller i midten holder høy intensitet i 60 sekunder før byte