Retningslinjer ved overganger - Holmlia Sportsklubb - ungdom og voksne

Generelt

Holmlia Sportsklubb - fotball ønsker ryddige og åpne forhold internt i klubben når det gjelder overganger, og ønsker å ha et tilsvarende ryddig forhold til andre klubber andre klubber. Følgende regler gjelder

  • Henvendelse til andre klubber om spillere som Holmlia Sportsklubb - fotball ønsker på prøvespill eller for permanent overgang til vår klubb,  gjøres av overgangsansvarlig i styret fra post@holmliafotball.org
  • Henvendelse til Holmlia Sportsklubb - fotball om prøvespill eller overganger til andre klubber skal henvises til overgangsansvarlig i styret og sendes til post@holmliafotball.org. Henvendelsen skal komme fra klubbens offiselle epost, ikke direkte fra et lags trener eller lagleder.

Lagledere eller trenere i Holmlia Sportsklubb - fotball kan ikke henvende seg til andre klubber om prøvespill eller gi tillatelse til prøvespill til andre klubber for egne spillere.


Før overgang til Holmlia Sportsklubb

For overgang  gjelder at før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal Holmlia Sportsklubb - fotball  fra post@holmliafotball.org sende skriftlig underretning til spillerens nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. 

Spilleren er ikke forsikret verken i trening eller annen aktivitet i Holmlia Sportsklubb uten skriftelig godkjenning fra sin moderklubb.  

Hvis trener/lagleder blir kontaktet, skal vedkommende kontakte styret på epostadresse: post@holmliafotball.org umiddelbart. Ansvarlig i styret vil informere aktuell klubb skriftlig om ønske om overgang.


Prøvespill

Ved prøvespill i andre klubber gjelder følgende

  • Holmlia Sportsklubb - fotball tillater kun prøvespill i andre klubber hvis treningsavgift og medlemskontingent for spiller for de tre siste årene er betalt.
  • Prøvespill i andre klubber tillates for maksimalt en periode på 14 dager.
  • Spiller fra Holmlia Sportsklubb er KUN forsikret ved prøvespill i andre klubber når tillatelse er gitt skriftlig fra Holmlia Sportsklubb ved ansvarlig i klubben

Lagledere/trenere Holmlia som bli kontaktet av spillere fra andre klubber, kontakter umiddelbart styrets ansvarlig for overganger på post@holmliafotball.org slik at regelverket blir fulgt. 

Trenere eller lagledere i Holmlia har ikke myndighet til på egen hånd å gå i dialog eller forhandlinger om overganger uten at styret er informert og har godkjent dette. Styret følger opp med aktuell klubb for å gjøre de avtaler som skal på plass rundt en eventuell overgang.


Selve overgangen

Alle overganger mellom klubber håndteres elektronisk i FIKS. I Holmlia Sportsklubb - fotball er det styret som er overgangsansvarlig.  Eventuell kontrakt med ny spiller inngås av ansvarlig i styret.

Kommer klubbene til enighet om overgang vil ansvarlig i styret bistå lagleder/trener med utfylling og innsending av samtykkeskjema for overgang og betaling av overgangsgebyr. Samtykkeskjema er ett skjema som spiller/dommer og foresatt for spillere/dommere under 18 år, skal signere. Samtykkeskjemaet sikrer at spiller, og foresatte for spillere under 18 år, signerer og dermed aksepterer at spillere  bytter klubb. Samtykkeskjema for overgang kan kun signeres av styreleder eller annen person styret delegerer oppgaven til.

Spilleren er under karantene fra underskrift av skjemaet og kan deretter ikke spille obligatoriske kamper for noen klubber til overgangen er behandlet og spilletillatelse er gitt til ny klubb.


Overgangsvindu

Frist for overganger for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år. 

Dersom ny spiller fra annen klubb skal delta på trening eller treningskamper må det foreligge skriftlig tillatelse fra tidligere klubb og spiller må være innmeldt i Holmlia SK. Dette for å sikre at forsikringen er gjeldende for spilleren.

Klubbytte i barnefotball

I barnefotballen opp til og med 12 år kan spiller fritt bytte klubb. 

Hvis en spiller under 13 år har deltatt i ungdomsfotballen, vil spilleren være registert i FIKS. Overgang må da gjennomføres etter regelverket for ungdomsfotball.

Klubbytte ungdom og voksne

Hvis en spiller har vært inaktiv i to år i FIKS, kan det gjennomføres et klubbytte. Klubbytte gjennomføres på samme måte som ved ordinær overgang, men det krysses av for klubbytte på overgangsskjema. Klubbytte er gratis og gjennomføres av fotballkretsen uten kontakt med tidligere klubb.

Overganger futsal

Det er egne regler for overganger i futsal.  Regelverket finner du her. Overganger registreres i FIKS på samme måte som ved overganger i fitball.

En spiller kan være futsal-spiller i en klubb og fotballspiller i en annen klubb.

Overgangsvindu i futsal er stengt fra 1.2 - 31.3.

Overganger dommere

Overgang for dommere registreres i FIKS på samme måte som for spilleroverganger.

Spiller som også er dommer må melde særskilt fra til fotballkretsen hvis en spillerovergang også skal gjelde som dommerovergang.