Treningsplaner


Årsplan

Årsplanens formål er å gi en grov oversikt over aktivitetene til et lag gjennom et år. I årsplanen bør treningsdager, kampdager, turneringer, ferie, sosiale samlinger osv. inkluderes. Årsplanen bør oppdateres kontinuerlig, og være tilgjengelig for foreldre, spillere og trenere. På denne måten blir det enklere å planlegge frem i tid, og vite når ulike aktiviteter finne sted.   

Periodeplan

En periodeplan gjelder for en bestemt periode, og inneholder informasjon om blant annet treningsdager, belastning og treningsinnhold. En bestemt periode har gjerne et fokusområde, og det er i hovedsak arbeidet med dette som beskrives i planen.

Øvelser som ikke har noe direkte med periodens mål og gjøre, men likevel er en del av treningen gjennom periode trengs ikke beskrives i detalj (f.eks oppvarming, uttøying, firkant, spill osv.). Dette skal heller komme til uttrykk i øktplanen.

Øktplan

En øktplan skal være detaljert og tydelig. Den inneholder informasjon og beskrivelser om innholdet i en bestemt treningsøkt, og hvordan denne skal gjennomføres. Dette inkluderer tidsbruk, organisering og coachingmetoder.