Foreldremøter

Det bør avholdes minst to foreldremøter i året:  

  • ett ganske raskt etter oppstart av nye lag/før sesongstart (ca mars/april)
  • ett etter sesongslutt (september/oktober)

 

Agendaen ved foreldremøte

  • klubbens visjon og verdier og hva de betyr for laget
  • informasjon om lagpåmelding/seriestart, evt. inndeling i lag og kriterier for utvelgelse
  • treningstider (eventuelle endring av disse)/evaluering av sesongen etc. 
  • gjennomgang av eventuell treningsårsplan
  • planlagte cuper/turneringer
  • kort gjennomgang av foreldrevettregler
  • fair play og forventninger til foreldre, spillere og trenere
  • forventninger til foreldresamarbeidet inkludert eventuelle nyvalg av viktige posisjoner som lagleder og foreldrekontakt

 

Alle lag bør jobbe for å ha foreldre som engasjerer seg sosialt for laget, og tar initiativ til sosiale aktiviteter utenfor banen.


Her er en mal presentasjon - foreldremøte som kan benyttes som utgangspunkt for presentasjon på foreldremøte.