Vil du spille fotball?

Holmlia Sportsklubb - fotballgruppen består av ca 530 jenter og gutter fordelt på vel 40 lag. Hovedtyngden av lagene tilhører barnefotballen (mellom 6 og 12 år).

Fotballgruppen ledes av fotballstyret. Fotballstyret har det overordnede ansvar for hele gruppens drift, fra senior herrer til yngste lag i barnefotballen. Fotballstyret velges på årlig møte i februar og er gruppens øverste organ mellom de årlige møtene. Fotballstyret har ansvar for gruppens sportsplan, økonomi og for aktivitetstilbudet.

Om du ønsker å melde deg inn i  kan du finne kontaktpersoner for det laget som passer. Kontakt lagleder for informasjon om laget, treningstider mm. Innmeldingsskjema til klubben fylles ut og gis til lagleder/trener for det aktuelle laget. 

Som medlem og aktiv fotballspiller må du betale medlemskontingent og treningsavgift. Informasjon om hva det koster å delta finner du på denne siden.


Innmeldingsskjema fylles ut og leveres lagleder som sender det videre til klubbens epost post@holmliafotball.org for registrering av nytt medlem i medlemsregisteret. Endringer i kontaktinformasjon kan vedlikeholdes via www.minidrett.no. Husk også å informere lagleder om endring i adresse, epost, telefon mm. Utmelding skal skje skriftlig via lagleder eller direkte til post@holmliafotball.org. Husk å levere tilbake utstyr ved utmelding.