Roller i fotballgruppa

Det utarbeides rollebeskrivelser for de ulike rollene. Disse inneholder beskrivelse av oppdraget, mål for arbeidet. leveranser, samarbeid med andre roller, kompetansekrav og årshjul for oppgavene som skal utføres. Klikk på lenken på hver rolle for å lese beskrivelse av den enkelte rolle. 

Styremedlemmene har ansvar for å utføre oppgavene knyttet til ulike roller. I enkelte roller er det andre ressurspersoner i fotballgruppa som er ansvarlige. Enkelte av rollene "mangler" ansvarlig - ta kontakt hvis du har lyst til å bidra!

RolleHovedansvarAnsvarlig
RekrutteringsansvarligRekrutteringsansvarlig skal planlegge og gjennomføre oppstart av nye lag.Karianne Skaug
DommeransvarligDommeransvarlig har ansvaret for å rekruttere og beholde dommere i klubben.Karianne Skaug
FIKS-ansvarligFIKS-ansvarlig skal sikre at lag påmeldes innen frist, at spillere er korrekt
registrert i FIKS og at alle lagledere/trenere har kompetanse på bruk av FIKS. 
Rune Eriksen
Kvalitetsklubbansvarlig
Kvalitetsklubbansvarlig følger opp at kriteriene for å være kvalitetsklubb er oppfylt.Abubaker Noor
Trenerveileder
Trenerveileder barnelag skal sikre at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben, planlegge og gjennomføre trenerforum og følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. Adriana Imeri - barn
Reman Ahmed - ungdom
Fair play ansvarlig
Fair play-ansvarlig er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play- programmet som en veileder. Vedkommende skal implementere klubbens verdier ut i praksis på feltet i trening og kamp.Johannes Kjos
Sportslig ansvarlig
Sportslig ansvarlig skal være bindeledd mellom styret og trenerne i Holmlia Sportsklubb fotball og har det operative ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben.
Knut Rød
BarnefotballkoordinatorVære bindeledd mellom Styret og lagene i barnefotballen. Sørge for å kommunisere med og følge opp lagene i barnefotballen, deres trenere og foresatte.
Omer Khan
JentefotballkoordinatorSørge for å følge opp de nye jentelagene, deres trenere og foresatte, samt rekruttere jenter til de yngste årskullene. Se på tiltak for å beholde jenter i fotballen lengst mulig, spesielt gjennom ungdomsperioden.
Karianne Skaug
UngdomsfotballkoordinatorVære bindeledd mellom Styret og lagene i ungdomsfotballen. Sørge for å kommunisere med og følge opp lagene i ungdomsfotballen, deres trenere og foresatte.
Per  N. Bondevik