Om klubbhåndboka

Klubbhåndboka skal være et hjelpemiddel for trenere, lagledere, frivillige, foreldre/foresatte og spillere i Holmlia Fotball. Håndboka skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke regler, rutiner og retningslinjer som gjelder i Holmlia fotball. Håndboka beskriver klubbens formål og verdier, samt de retningslinjer styret har satt for aktiviteten i klubben. Håndboka er utarbeidet av styret, og styret har ansvar for å oppdatere den. Har du innspill - send en epost til post@holmliafotball.org.


Nyttige lenker