Kompetanseplan

Holmlia Sportsklubb - fotball vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og andre støttepersoner. 

Skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning er viktig for å skape trygghet, glede, utfordringer og mestring i utførelse av ulike funksjoner. Oslo Fotballkrets tilbyr en rekke kompetansehevende tiltak som bidrar til dette. Bedre kvalifikasjoner gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. Kompetanse skaper glede, trygghet, utvikling og vekst!

Kompetanseplanen inneholder to områder:

  • Lederkompetanse
  • Trenerkompetanse

Lederkompetanse

Styremedlemmer

 Trenerveileder

 Sportslig ansvarlig

 Trenerkompetanse

Kompetanseplanen er et arbeidsverktøy for å lage en god plan for skolering i klubben, og gir en nyttig og viktig oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben totalt sett og som underlag for en plan for fremtidig skolering av trenere/ledere med manglende kompetanse.

Kompetanseplanen skal inneholde:

  • En oversikt over trenere i klubben
  • Hvem som har formell trenerkompetanse
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne
  • En oversikt over styret i klubben
  • Hvem som har formell lederkompetanse
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne

BFKBarnefotballkvelden

UFKUngdomsfotballkvelden

GTGrasrottrener

KD - Klubbdommerkurs

FLK Fotballederkurs

FIKS FIKS kurs

Krav kvalitetsklubb

NFFs trenerkurs inneholder sentrale kompetanseområder for å tilrettelegge for god fotballaktivitet.  Kompetansen man tilegner seg, skal være med å sikre en økt forståelse for trenerrollen. Bedre trenerkompetanse gir bedre fotballaktivitet på feltet for barn og unge. 

Barnefotball (6-12 år)

  • 1 trener per lag har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen

Ungdomsfotball (13-19 år)

  • 1 trener pr. lag har gjennomført delkurs 1 og 3 i Grasrottrenerutdanning

 

Trenerkompetanse Holmlia fotball

Årgang

Omfang av trenerjobb

Krav trenerutdanning

Kurs

A-laget

Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp

Bred trenererfaring på junior/seniornivå.

GT trener C-lisens

UEFA B-lisens

FLK1

G19/J19

Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp

Trenererfaring

GT C-lisens

UFK

FLK1

G16/J16

Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp

Trenererfaring

GT C-lisens

UFK

FLK1

G15/J15

Trening 3-4 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1-3) og en med GT C-lisens

UFK

FLK1

G14/J14

Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1-3) og en med GT C-lisens

UFK

FLK1

KD

G13/J13

Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1-3) og en med GT C-lisens

UFK

FLK1

KD

G12/J12

Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1-3)

BFK

UFK

KD

G11/J11

Trening 2-3 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1-2)

BFK

KD

G6-10/J6-10

Trening 1-2 ganger pr uke pluss kamp

Fotballforståelse (spiller)

GT (1)

BFK

KD

Laglederkompetanse

I barnefotballen

I ungdomsfotballen