Om komiteene

Fotballgruppas styre ønsker å engasjere flere i klubben i aktivieter til det beste for Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa. Styret besluttet derfor å foreslå for årlig møte å etablere tre ulike komiteer som skal støtte opp om felles aktiviteter i fotballgruppa og bidra med ressurser til aktiviteter som styret ikke har kapasitet til å ivareta slik styret skulle ønske. Følgende komiteer er etablert

 • Sponsorkomite
 • Arrangementskomite
 • Cupkomite

Er du interessert i å bidra i komite-arbeidet - kontakt styret på post@holmliafotball.org.


Sponsorkomite

Sponsorkomiteens hovedoppgave er å skaffe flere sponsorer til fotballgruppa for å finansiere fotballaktivitet og holde treningsavgiftene så lave som mulig. Det er utarbeidet et mandat for sponsorkomiteens arbeid.  Sponsorkomiteen har følgende medlemmer


  Kontaktperson i styret er Per N. Bondevik


  Arrangementskomite

  Arrangementskomiteen skal avlaste fotballgruppas styre med planlegging og gjennomføring av arrangement i Holmlia fotballs regi. Det er utarbeidet et mandat for komiteens arbeid. 

  Medlemmer i komiteen er

  • Vi trenger frivillige til denne komiteen

  Kontaktperson for komiteens arbeid i styret er Johannes Kjos.


  Cupkomite

  Cupkomiteen skal avlaste fotballgruppas styre med å planlegge og gjennomføre fotballcuper i klubbens regi. Det er utarbeidet mandat for komiteens arbeid.

  Komitemedlemmer ønsker!


  Komiteens kontaktperson i styret er Johannes Kjos