Forsikring

Alle som deltar i organiserte aktivitet - trening, kamper og cuper - er forsikret. Inntil fylte 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds bestemmelser for barneidrettsforsikring. Fra fylte 13 år har Norges Fotballforbund sin egen forsikring. Kravet er at spiller er registrert i FIKS - fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem.


Rutine ved skade

 1. Utfør akutt skadebehandling
  1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand 
 2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
 5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 


Ved akutte og livstruende skader, må du ta kontakt direkte med legevakten. Ved tannskader tar du kontakt med tannlegen din.

  Barn 0 - 12 år

  Forsikringen gjelder

  1. medlemmer av idrettslag tilsluttet NIF
  2. deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  3. barn som ikke er medlem av lag/klubb, men som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi
  4. barn med nedsatt funksjonsevne ref. punktene over
  5. flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
  6. trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år

  Forsikringen gjelder i hele verden.


  Ungdom 13 - 19 år og senior/oldboys/veteran

  Forsikringen gjelder alle som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben; trening, kamp og cup. Det forutsetter at spiller er registrert som medlem i klubben og er registrert som aktiv i FIKS.

  Hvis spiller ikke er registrert som medlem i klubben og i FIKS, er ikke spiller forsikret eller spilleberettiget. Spiller kan ikke ikke delta på trening eller kamp. 

  Hva forsikringen dekker er beskrevet her.

   


  Trener, leder, dommer

  Alle klubbens aktive registrerte i FIKS - også trenere, ledere og dommere er dekket av fotballforsikringen (grunnforsikring).


  Utvidet forsikring

  Alle spillere i ungdomsfotball og voksenfotball kan bestille utvidet forsikring. Utvidet forsikring koster   

  • Oldboys/girls kr 3 250
  • Senior 4. divisjon og lavere kr 1 750
  • Ungdomsfotball kr 1650
  • Barnefotball kr kr 1 450

  For bestilling følg denne lenken.