Trenerrollen

Trener har ansvaret for den sportslige aktiviteten og gjennomføring av dette i tråd med klubbens verdier og retningslinjer.

  • Hvert lag bør ha en hovedtrener. Denne har ansvaret for å koordinere samhold, passe på at kvaliteten for gjennomføring av trening blir ivaretatt og at vi jobber med felles mål nedfelt i klubbhåndbok og sportsplan. Er det behov for hjelpetrener (e) er det hovedtreners ansvar å samkjøre dette.
  • Hovedtrener og hjelpetrener(e) må ha et nært samarbeid. Ta dere tid til å møtes og sørg for at dere jobber etter de samme målene. 
  • Møt forberedt. Planlegg treningen på forhånd å ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom sesongen med øvelser som understøtter ferdigheter som skal inn på de ulike aldersnivåene.  
  • Vær presis. Marker og be om oppmerksomhet når treningen starter. Markering er viktig for både barn og foreldre. Lær dem å respektere treningstidene. 
  • Bruk gjenkjennbare øvelser i trening. Ved å bruke øvelser barna kjenner til vil de oppleve større følelse av mestring. Progresjonen ivaretas ved å bruke variasjonsprinsippet for å justere faktorer som touchbruk, banestørrelse og antall spillere i øvelsen.
  • Bruk fløyte for å oppnå oppmerksomhet. Fløyta er fotballspråket og barna trenger å venne seg til fløyta så tidlig som mulig. Under øvelser i mindre grupper der flere grupper trener ved siden av hverandre på mindre områder er det selvsagt ikke like naturlig med fløytebruk fra alle trenere.  
  • Vær bestemt og trygg leder. Det er viktig at trener kort og effektivt forklarer og viser hva ungene er forventet å gjøre. Det skal ikke være tvil om hvem som er sjef - i positiv forstand.  
  • Prioritere trening av ferdigheter. Individuelle ferdighetsøvelser, øvelser hvor to og to samarbeider er veldig lærerikt for de minste. Nær oppfølging er da veldig viktig. Del inn i små grupper og bruk foreldre som en ressurs da det er viktig å holde både konsentrasjon og intensitet oppe. 
  • Prioriter ballspill med så små grupper som mulig. For de yngste bør det ikke være mer enn 4 på hvert lag. Store grupper gir lite læring og ikke minst lite ballkontakt for flertallet.

Treningsplaner

Hovedtrener er ansvarlig for å utarbeide års-, periode-, og dagsplaner for tening. Treningsøkta.no er et verktøy for trenere der man kan hente inspirasjon til øvelser tilpasset alder og ferdighetsnivå. Tilgang fås ved å kontakte vår trenerveileder.

For å følge opp spillergruppen og enkeltspillere bør det gjennomføres spillermøter og spillesamtaler i løpet av året.  

Trener er ansvarlig for laguttak til kamp og kampledelse. Dette skal skje i tråd med NFFs prinsipper for barne- og ungdomsfotball og med de retningslinjer som er fastsatt i Holmlia fotball gjennom klubbhåndbok og sportsplan . Det er treners ansvar å sette seg inn i og gjennomføre aktivitet i tråd med dette.

Trenere bør ha dialog samarbeid med trenere/trenerteam for andre lag i samme årgang, og eventuelt årgang under. Dialog om bruk av spillere enten ved lån eller hospitering skal skje mellom trenere, ikke direkte med spiller. Retningslinjer for hospitering finnes her.

 

Se brosjyren "trenervett" fra Norges Fotballforbund.