Retningslinjer for disiplinærsaker

Situasjoner under kamp

Når kan det protesteres på avgjørelser i kamp?

 • Det kan ikke protesteres på dommers skjønnsutøvelse under kamp. Det vilsi ilagte gule kort, straffespark, frispark etc.
 • Det kan protesteres på ilagte røde kort, bruk av ikke spillerberettiget spiller og karantenestraff.
 • Ikke spiller-berettiget spiller kan være f.eks. spillere som er ilagte karantene og for mange spillere som er overårig spillere (uten dispensasjon).

Når en situasjon oppstår under en kamp, som ikke går på dommers skjønnsutøvelse. 

 • Hva gjør dere?
  • Noter ned deres opplevelse av situasjonen.
  • Noter ned draktnummer/navn på eventuelle motspiller som er involvert i situasjonen.
  • Ta en prat med dommer ETTER kampen er avsluttet for å få dommers begrunnelse. 
 • Videre prosess etter kampen.
  • Etter kampen er det viktig at styret blir varslet om oppstått situasjon, helst samme dag/kveld.
  • Følgende er nødvendig for styret å motta fra trener/lagleder:
   • Skriftlig notater/informasjon om hvilken situasjon som er oppstått
   • Uttalelser fra trenere/lagledere.
   • Eventuelle filmer av situasjonen.
  • Styret vurderer om det er grunnlag for å gå videre med saken til kretsen. 
  • Styret v/ansvarlig disiplinærsaker tar kontakt med trener/lagleder, dersom det er nødvendig med ytterligere informasjon. 
  • Trener/lagleder får melding fra styret om det er anmeldt sak eller ikke
  • Styret vurderer etter samtale med trenere/lagledere om egne spillere skal gis ytterligere intern straff etter oppstått situasjon under kamp. Dette når det er oppstått:
   • Alvorlige hendelser under kamp.
   • Alvorlige hendelser før/etter kamp. 
   • Oppførsel egen spiller før/under/etter kamp.
   • Gjentakende oppførsel. 

 

Situasjoner/hendelser med egne spillere, som er oppstått under trening overfor egne medspillere/trenere etc.

I situasjoner hvor det oppstår  f.eks. under trening kan trenere/lagleder bortvise spillere med umiddelbar virkning. Foreldre skal varsles og bortvisningen må spesifiseres. 

Det gjøres oppmerksom på at trenere/lagledere evt. andre som befinner seg i situasjonen ikke alltid vil klare å være objektive. Styret skal derfor bli varslet i slike situasjoner, slik at det foretas en ryddig prosess. 

 • Trener/lagleder kontakter styret v/ansvarlig disiplinærsaker for å informere om situasjonen. 
 • Styret vurderer om spiller skal kalles inn til samtale m/foresatte.
 • Styret vurderer om trener/lagleder skal kalles inn til samtale. 
 • Styret vurderer eventuell straff for spiller, som f.eks. utestengelse i en periode eller utmelding som medlem. 

Det er viktig i slike situasjoner at trenere/lagleder beholder roen, er konstruktive og objektive. Ikke diskuterer der og da med spiller som det gjelder. Trekk dere ut av situasjonen, hvis det er mulig. 

Det anbefales å kalle inn foreldre som «vakter» til treninger/kamper. Når foreldrene er til stede vil belastningen på trenere/lagleder bli mindre, da foreldrene kan gå inn i situasjoner og roe ned forholdene. En vaktliste er å anbefale. 

Fotballens reaksjonsreglement

Fotballens reaksjons-reglement omhandler straff og sanksjoner ved overtredelse av NFFs lov samt kamp- og konkurranse-regler.

I kapittel 2 gis regler om straffesaker.

I kapittel 3 gis regler om sanskjonssaker.

I kapittel 4 gis regler om karantene som følge av advarsler (gule kort), utvisninger (røde kort) og bortvisning av trenere og ledere samt for overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning eller bortvisning.

I kapittel 5 gis det regler for behandling av protester.