Fotballgruppas styre

Fotballgruppas styre foreslås på årlig møte i fotballgruppa som holdes i februar hvert år. Forslaget behandles så på klubbens årsmøte, som formelt utpeker styremedlemmene. Lov for Holmlia Sportsklubb fastsetter at gruppestyret skal minimum ha tre medlemmer. Oppgavene og de ulike rollene er nærmere beskrevet i dette dokumentet.

På årlig møte i fotballgruppa ble gruppestyre foreslått. Medlemmene ble formelt valgt på klubbens årsmøte 30. mars juni 2023. Kontaktinfo til styrets medlemmer finner du her. Styret kan også kontaktes på post@holmliafotball.org.

 

FunksjonNavnRoller
Styremedlem
Abubaker Noor
Politiattester
Kvalitetsklubbansvarlig
Futsal
Styremedlem
Enisa Kuka (permisjon våren 2024)
Kommunikasjon
Dugnader
StyremedlemJohannes KjosHjemmeside
Fair-playansvarlig
Banefordelingsansvarlig
Styresekretær
StyremedlemKarianne Skaug
Jentefotballkoordinator
Dommeransvarlig
Cup-kontakt
Oppstartansvarlig
KassererKari Margrete HoveØkonomi
Spilleroverganger
FIKS
Medlemsregister
StyremedlemLiban Mader
Materialforvaltning
Klubbhusvakter
Styremedlem
Omer Khan
Barnefotballkoordinator
Leder
Per N. Bondevik
#Ungetrenere
Sponsorarbeid
Disiplinærsaker
Ungdomsfotballkoordinator
Styremedlem
Sammy Abdelrahman 
Seniorlag
Sportslig utvalg

Styrets arbeid

 

Fotballgruppa er en gruppe i fleridrettslaget Holmlia Sportsklubb. Fotballgruppa har valgt å organisere seg med styre på åtte medlemmer, med komiteer og med ansvarlige for ulike områder

 

Styret står for den daglige driften av fotballgruppa. Arbeidet organiseres ved regelmessige styremøter - i snitt en gang pr måned. 

Det er utarbeidet et årshjul for styrets arbeid, som viser hovedaktivitetene gjennom året. Årshjulet revideres jevnlig. 

Ønsker du å ta opp saker med fotballgruppas styre, send en epost til post@holmliafotball.no eller ta kontakt med et av styrets medlemmer.


Om Holmlia Sportsklubb

Holmlia Sportsklubb er en breddeklubb som gir barn og unge i lokalmiljøet et godt tilbud om fidrettsaktiviteter. Klubbens idretter er fotball, håndball, innebandy, basket, turn, dans og ballett. 

Fotballgruppa har rundt 40 lag fra gutter og jenter 7 år til herrelag i 4. divisjon og 7. divisjon samt damelag 7-er og menn veteran. Vårt fokus er å skape fotballglede, få flest mulig med lengst mulig, samtidig som vi ønsker å drive ferdighetsutvikling. Utvikling skal skje som del av et planlagt løp som tar hensyn til den enkelte spiller og klubben. Både kamper og treninger er viktige arenaer for fotballglede og utvikling. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid mellom styret, sportslig ledelse og trenere, og i samråd med foreldre og foresatte.

Holmlia Sportsklubb er kjent som en klubb som utvikler mange talenter. Det ønsker vi å fortsette med! Vi ønsker at vårt juniorlag og A-lag skal være klubbens flaggskip og et interessant og ambisiøst mål å strekke seg etter for våre yngre spillere, slik at vi kan beholde spillere så lenge som mulig i klubben.  Vi ønsker å bygge et juniorlag og A-lag som gjør det mulig å utvikle spillere til de øverste nivåer i fotballen i Norge.   

I sportsplanen finner du mer informasjon om de sportlige ambisjonene.