Spillermøter

Det anbefales å gjennomføre felles spillermøter for laget en til to ganger i året. Det obligatoriske spillermøte skal gjennomføres tidlig i førsesongen, mens det alternativt kan arrangeres et møte nummer to etter halvspilt ­­­­sesong.

Felles spillermøter er viktig fordi

 • Trener presenterer årsplanen (eks. treningsdager, seriespill, turneringer)
 • Trener presenterer egne forventninger til laget og sesongen
 • Trener presenterer eks. på treningsopplegg, og gjør rede for hva laget skal ha fokus på
 • Spillerne blir kjent med rammene rundt laget og forventningene som stilles
 • Spillerne har anledning til å komme med innspill til treneres planer, slik at disse evt. kan endres
 • Laget får mulighet til å bli enige om felles regler
 • Laget får lik informasjon og vil ha like rammer, regler og forutsetninger

Mal for spillermøte før sesong

Mal for spillermøte i sesong

Presentasjon - mal spillemøte.pptx


Spillersamtale

Det anbefales å gjennomføre individuelle spillersamtaler 1-2 ganger i året. Den ene bør gjennomføres før sesongen, og den andre underveis.

Spillersamtaler er viktig fordi:

 • Trener blir bedre kjent med spilleren og dens behov
 • Trener kan få tilbakemeldinger på treningshverdagen og andre forhold knyttet til dette
 • Spilleren vil føle seg sett og verdsatt
 • Spilleren har anledning til å gi tilbakemeldinger knyttet til trening og kamp

Mal for spillersamtale før sesongstart

Mal for spillersamtale i sesongen