Laglederrollen

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget, Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter. For et nyopprettet lag/eller for en ny lagleder vil det være hensiktsmessig å ha et møte med de andre involverte rundt laget så tidlig som mulig. Trenere, lagleder og representanter i foreldrekomite blir enige om hvilke oppgaver og ansvar som ligger til de ulike funksjonene rundt laget. 

 Lagleders oppgaver

 Rundt laget

 • Være bindeledd mellom laget og Holmlia fotball
 • Sette seg inn i Holmlia Sportsklubbs visjon, verdigrunnlag og til enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Videreformidle informasjon fra klubben til den enkelte spiller og foreldre
 • Representere laget i møte med andre, samt være spillernes og foreldrenes kontaktperson
 • Drifte kommunikasjonskanal i laget (f.eks Spond), og kalle inn til arrangementer
 • Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper
 • Avholde foreldremøte (en til to ganger pr. år)
 • Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
 • Ta initiativ til sosiale tiltak for laget
 • Har ansvar for lagets økonomi, og føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjett/regnskapet på foreldremøte
 • Betale lagets cuper o.l.
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben 

 Ved kamper

 • Følge opp påmelding til seriespill
 • Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av hjemmekamper, dvs. ta i mot gjestende lag og påse at hjemmekamper gjennomføres i henhold til Holmlia sportsklubbs verdigrunnlag og retningslinjer for trygge rammer rundt kamp.
 • Skaffe egnet dommer til hjemmekamper i barnefotballen. For 5er, 7er og 9er fotball kan dette være en av klubbens klubbdommere, en forelder eller lignende. Vedkommende må kunne fotballreglene 
 • For ungdomsfotballen  setter kresten opp (2024-sesongen) dommer i alle 11er kampene, samt 9er 1. og 2. divisjon. For øvrige kamper i ungdsomsfotballen og alle barnefotballkamper må lagleder sørge for dommer. NB dette gjelder bare hjemmekamper. Se for øvrig informasjon om dommere og dommerutlegg
 • Ansvarlig for registrering i FIKS (ungdomslag) og ha oversikt over gule/rød kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
 • Ansvarlig for omberamming av kamper
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper

 Ved cuper

 • Påse at laget blir påmeldt til cuper i henhold til trenernes ønsker. Ved påmeldinger til cuper gjelder disse retningslinjene

 Mot klubben

 • Oppdatere laglister og holde disse ajour overfor klubben. Melde inn nye spillere og melde ut spillere som slutter fortløpende (NB: Spillere (ungdoms- og seniorfotball) må melde overgang ved bytte av klubb.
 • Ansvarlig for å sende inn bestilling av utstyr/klær til klubben i henhold til rutiner/skjema for dette
 • Delta på møter som organiseres i regi av klubben, f.eks. lagledermøter, barnefotballkveld, ungdomsfotballkveld og andre arrangementer
 • Delta på klubben og kretsens kurs og samlinger for lagledere
 • Informere klubbens styre om skifte i trener/lagleder funksjonen rundt laget