Barnefotballkoordinator

Oppdrag

Være bindeledd mellom Styret og lagene i barnefotballen. Sørge for å kommunisere og følge opp lagene i barnefotballen, deres trenere og foresatte.

Mål for arbeidet

Det er et mål for Holmlia fotball å ha tilbud om barnelag både for jenter og gutter i alle årganger. Barnefotballkoordinator skal i samarbeid med trenerveileder arbeide for å nå dette målet gjennom å se på aktiviteter og tiltak som bidra til at barn blir i fotballen lengre og samtidig sørge for å ivareta eksisterende lag.

Leveranse

• Oppfølging av klubbens sportsplan og implementere dette i barnefotballen

• Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med styret

• Klubbens kontaktpunkt for barnefotball, og gi råd rundt seriepåmelding, cuper mm

• Håndtere henvendelser om barnefotball og følge opp disse

• Organisere møte(-r) med trenere for barnelagene 1-2 ganger per år

• Se på tiltak for å utvikle barnefotballen i samarbeid med trenerveileder

• Sørge for oppdaterte oversikter over trenere, lagledere og annet støttepersonell på lagene i barnefotballen

• Informere nye trenere om klubbens retningslinjer, kampgjennomføring, politiattest mm

• Rekrutteringsdag for jenter og gutter

• Arrangere barnefotballkveld i regi av NFF

Samarbeid

Barnefotballkoordinator samarbeider tett med trenerveileder og jente-og ungdomsfotballkoordinator.

Kompetanse

Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner, samt NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Årshjul

TidspunktAktivitet
JanuarMøte alle barnelag sammen med trenerkoordinator ad lagpåmelding
Mars/AprilPlanlegge og gjennomføre klubbdagen i samarbeid med trenerveileder og styret
JuniPlanlegge og utarbeide opplegg for rekrutteringsdag i samarbeid med rekrutteringsansvarlig og trenerveilederne.
September
Rekrutteringsdag jenter og gutter 1. klasse
Oktober/NovemberPlanlegge og gjennomføre prosess for evaluering av sesongen