Lagsroller

For å etablere et lag må det minimum være tre voksne som forplikter seg til å drive laget – 2 trenere og 1 lagleder. Ved opprettelse av et barne- eller ungdomslag anbefales det å tidlig etablere kontakt med foreldregruppa. Mye tyder på at barna til de foreldrene og foresatte som engasjerer seg selv holder lengre i idretten, og erfaringsmessig kan aktive foreldre, som kjenner både barna og deres foresatte, virker positivt inn på barnas fritid for øvrig. På hjemmekamper er det viktig at foreldre stiller som kampverter. Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. 

Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av fotballaktivitetene på trening, kamper og turneringer.

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre som kampverter, i dugnadsarbeid, samt fordele klubbhusvakter og andre oppgaver som tildeles laget.

Mer informasjon om organisering av lag og rollebeskrivelser for trener og lagleder finner du under trenersiden (egen fane på startsiden).

Kampverter avlaster trener og lagleder på hjemmekamper. Kampvertenes viktigste oppgave er å skape en hyggelig atmosfære på kampene ved å ta imot bortetelaget, veilede tilskuere og andre og oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommere.

Oppdraget for alle rollene er å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter trening og kamper. Vi anbefaler alle å lese Norges Fotballforbunds sider om trenervettSlik ønsker vi at klubbens trenere, lagledere og foreldre rundt lagene våre skal fremstå!

Husk at spillerne blir som deg, 

du er rollemodellen for spillerne!


Interessert i å delta på kurs?

Klubben arrangerer jevnlig trenerkurs på Holmlia. Send epost til post@holmliafotball.org hvis du er interessert i trenerkurs. Kursene er gratis for våre trenene.