Holmlia Sportsklubb - fotball utdanner hvert år nye klubbdommere som dømmer kamper i barnefotballen. Dommerne har gjennomført klubbdommerkurs og har inngått avtale om å dømme for klubben. Lagleder eller trener avtaler dømming direkte med klubbdommere. Klubbdommer tar med klubbdommerregning som underskrives av trener eller lagleder. Dommerhonorar er kr 100 for 5-er og 7-er-kamper og kr 200 for 9-er-kamper.

Vi minner om at klubbdommerne er unge. Lagleder og andre foreldre må hjelpe klubbdommer å gjøre en god jobb. Vær spesielt  oppmerksom på uvettig oppførsel blant tilskuere og andre rundt banen. 

  • Husk Fair Play-hilsen før og etter kampen
  • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
  • Det må være enighet om å gjøre dommeren god
  • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner


KLUBBDOMMERE

Klubbdommere i Holmlia Sportsklubb – fotball har gjennomført klubbdommerkurs. Dommerne er utstyrt med klubbdommertrøye, fløyte og stoppeklokke. Klubbdommerne skal ha med klubbdommerregning på kamp. Vi anbefaler lagledere/trenere å ha noen kopier liggende i lagbaggen. Regningen signeres av trener eller lagleder på hjemmelaget. Gjelder  5-er, 7-er eller 9-er. 

Alle klubbdommere er medlem av en Spond-gruppe "Dommere Holmlia Fotball". Der kan også alle lagledere melde seg inn. Dette er lenken til gruppa: https://group.spond.com/QRLHK
I gruppa finnes to undergrupper "Dommere" og "Lagledere". Når lagleder ønsker å finne en dommer til en kamp gjør hen følgende:

  1. Oppretter et arrangement i undergruppa "Dommere"
  2. Legg til at det maks skal være 1 deltager
  3. Inviterer undergruppen "Dommere" til arrangement
  4. Sjekk at det står mange på "ubesvart" - på den måten vet du at det er gått ut varsel om at det er en ny kamp dommerne kan melde seg på
  5. Deretter er det førstemann (av dommerne) til mølla.