Lagskasse

Inntekter

Alle innbetalinger skal skje til skal skje til klubbens bankkonto 7874 05 35381 merket med lagkassens prosjektnummer samt hva det gjelder.

Ved kontantsalg (som f. eks. kakelotteri, salg av kaffe og vafler på kamper osv.) skal det foreligge dokumentasjon for kontantsalget signert av to personer. Benytt klubbens kontantsalg-skjema. til dette. Kontanter skal settes inn på bankkonto så snart som mulig. Kontakt daglig leder Aram Meradi som disponerer innskuddskort til kontoen og kan bistå med selve innskuddet.

Ved kontantinnskudd sendes dokumentasjon samt innskuddskvittering til klubbens kasserer på epost kasserer@holmliasport.no.

Utlegg

Utlegg refunderes via klubbens regnskapsfører. Alle utlegg skal dokumenteres med kvittering for utlegget. Utlegget belastes avdeling 20 Fotball og lagskassens prosjektnummer.  Refusjonsskjema med kvittering sendes som PDF-vedlegg til klubbens bilagsmottak på epost til 984017588@faktura.poweroffice.net 

Fakturaer

Fakturaer som skal belastes lagskasse må utstedes til Holmlia Sportsklubb, postboks 34, 1201 Oslo og sendes i EHF-format til org.nr, 984017588 eller som pdf-vedlegg til klubbens bilagsmottak 984017588@faktura.poweroffice.net

Husk å sikre at faktura merkes med lag og lagkassens prosjektnummer.

VIPPS

Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget. Ta kontakt med klubbens kasserer på kasserer@holmlisport.no for bestilling. Klubbens kasserer henter ut regnskapsrapporter fra VIPPS. Lagskassens ansvarlige gis tilgang som bruker til vippsportalen. Privat VIPPS skal ikke benyttes.

Regnskapsrapport

Ansvarlig for lagkassen mottar kvartalsvis regnskapsrapport. Rapporten vil vise lagskassens saldo pr 1.1. samt inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret. rapportene vil sendes ut ca 20.april (1. kvartal), 20. august (2. kvartal) og 20. oktober (3. kvartal) samt ved årsskiftet når regnskapet er ferdigstilt.


Om lagskasser

Alle inntekter og utgifter knyttet til fotball-aktivitet også på lagsnivå skal føres i fotballgruppas regnskap.

Eksempler er deltakelse på cup, ved kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på eget prosjektnummer i fotballgruppas regnskap, og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av fotballgruppas styre.

Det er ikke tillatt med private bankkonti til lagskasse.  

Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagkasser. Hvis ditt lag ønsker å opprette lagkasse, ta kontakt med klubbens kasserer Kari Hove på epost kasserer@holmliasport.no


Fotballgruppas lagskonti med VIPPS salgssted

LagKontaktperson
VIPPS salgssted
Lagkasse (prosjektnummer)
Herrer  A-lagetJanne Gamst Andersen9465820501
Jenter juniorEnisa Kuka
767763
20522
Gutter juniorRozan Hafid
521012
20502
J2007Karianne Skaug52031820505
G2007/2008Rozan Hafid
527354
20507
G2009Barbara Riquelme54219920508
J2009Lars Erik Waagard63358320511
G2010Sammy Abdelrahman
71437720514
G2011Per Ivar Hammershaug  75958920515
G2012 HallagerSiv Mjaaland
20523
G2012 Topp/Lus/RosSahar Omer90916320531
G2013Randi Haraldstad71188920512
J2013Rune Moe
71437420513
G2014Ståle Tunang-Nybakk83135920518
J2014Christin Lund-Andersen79406220521
G2015 Hallager/LusetjernTherese Holand77903220517
J2015Morten Fjøren77902420519
J2016Frank Letelier-Eriksen79958820516
G2016Hege Erstad918958
20525
G2017Linda Frogner83135420524

Alle innbetalinger til lagkasse gjøres til klubbens kontonummer 7874 05 35381 merket med lagkassens prosjektnummer.


.