Medlemskontingent

Alle som deltar i aktiviteter i regi av Holmlia Sportsklubb må være medlemmer. Medlemskontingenten i 2024 er fastsatt av årsmøtet i klubben og er

 • Aktive kr 200
 • Støttemedlemmer kr 100
 • Familiemedlemskap kr 500

Les mer om medlemskontingenten her.

Treningsavgift

Årlig møte i fotballgruppa fastsatte treningsavgifter for for 2024. Det er ingen økning av treningsavgiften fra 2023 . Treningsavgiften vil bli fakturert i to deler - for første halvår i mars/april og for andre halvår i august/september. 


Satsene for 2024 er :


Voksne lag
 • 11-lag kr 3 300 
 • 7-lag kr 2 100

Ungdomslag (13 til 19 år)

 • 11-lag ungdom kr 3 300 - pr fakturering kr 1 650
 • 9-lag ungdom   kr 3 300 - pr fakturering kr 1 650
 • 7-lag ungdom   kr 2 100 - pr fakturering kr 1 050

I klasser hvor det stilles med med både 11-lag/9-lag og 7-lag i samme årsklasse og treningsgruppe, blir alle spillerne fakturert kr 3 300.

 Barnelag (6 til 12 år)
 • 9-lag barn kr 2 100 - pr fakturering kr 1 050 (12-åringer)
 • 7-lag barn kr 2 100 - pr fakturering kr 1 050 (10-, 11- og 12-åringer)
 • 5-lag barn kr 2 100 - pr fakturering kr 1 050 (8-åringer og 9-åringer)
 • 3-lag barn kr 2 100 - pr fakturering kr 1 050 (6-åringer og 7-åringer)

Treningsavgiften kan betales på ulike måter

 • Ved pålogging på www.minidrett.no kan betaling skje med betalingskort
 • Ved betaling av faktura i nettbank 

Treningsavgiften dekker

 • treninger
 • seriepåmelding
 • OBOS-cup for ungdomslagene
 • cup-budsjett på inntil kr 4 000 pr lag
 • fotballutstyr til lagene
 • draktsett til lagene
 • dommerutgifter
 • trenerhonorar/ kompensasjon
 • drift og vedlikehold av baner og anlegg